Amaryllis – Pro – DRAMA – Pole Theatre Poland 2017